З`їзд Аграрного союзу України

 

16 лютого Українському домі відбудеться ІІ-ий звітний з’їзд членів Громадської спілки “Аграрний союз України”.

На з’їзді будуть питання про роботу Ради Громадської спілки «Аграрний союз України» за звітний період та заходи щодо подальшої розбудови, організаційного зміцнення і підвищення рівня роботи структур ГС “АСУ”, про роботу Ревізійної комісії за звітний період, про зміни у персональному складі Ради ГС “Аграрний союз України”.

Аграрний союз України має 45-річну історію.

Ця організація має свої представництва в кожному районі та області нашої країни.

Предметом діяльності АСУ і його регіональних структур є:
- Забезпечення правових гарантій діяльності членів союзу, представництво їх інтересів у законодавчих, державних органах та громадських організаціях; покращення матеріально-технічного, фінансового та кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників;
- Надання допомоги у розвитку і становленні інфраструктури ринку на селі, інформаційному забезпеченні товаровиробників з питань кон`юнктури, цінової ситуації, створення умов для гарантованого збуту продукції;
- Здійснення практичної роботи по створенню галузевих об’єднань та організацій товаровиробників;
- Впровадження науково-технічних досягнень, ефективних форм організації праці і виробництва.

Аграрний союз та його регіональні структури беруть активну участь у законотворчій роботі, розробці та реалізації державних програм, спрямовують свої зусилля на ефективне використання земельного та ресурсного потенціалу, дбають про створення продовольчої безпеки держави, підвищення життєвого рівня людей. В процесі поглиблення адміністративної реформи окремі функції державних органів поступово переходитимуть до самоврядних організацій, в т.ч. і до Аграрного союзу України.

Аграрний союз України активно співпрацює з Комітетами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та президентськими структурами.

З 2010 року АСУ очолює Новіков Геннадій Володимирович - генеральний директор приватного підприємства "Аскон" Якимівського району Запорізької області.

 

З`їзд Аграрного союзу України

Початок з`їзду

16 лютого