Міжнародна наукова конференція "Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи"

Міжнародна наукова конференція "Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи", яка відбудеться 5 листопада в Українському домі, присвячена 115-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та 15-річчю Глобального консорціуму вищої освіти і досліджень у сільському господарстві.

Конференція збере науковців, викладачів, практиків та представників інших зацікавлених кіл зі сфери бізнесу, державних органів влади, неурядових та міжнародних організацій, представників вищих навчальних закладів сільського господарства і наук про життя зі всього світу з метою обговорення широкого кола питань і проблем, що стосуються біоресурсів планети та екологічної біобезпеки, а також ролі вищої освіти у їх сталому розвитку та вдосконаленні.

Программа конференции включает следующие секции:

 • Секція 1. «Якість і біобезпека біоресурсів та харчів. Радіаційна безпека. Роль природничих і гуманітарних наук для сталого природокористування».
 • Секція 2. «Рослинні біоресурси та ґрунтознавство, традиційні і генні технології: сьогодення і майбутнє. Захист рослин».
 • Секція 3. Тваринництво, рибництво.
 • Секція 4. Біосоціальна економіка. Глобальна аграрна і продовольча політика. Державне управління системою сталого розвитку природи.
 • Секція 5. Інженерія біосистем.
 • Секція 6. «Альтернативна енергетика, автоматизовані електротехнології в біотехнічних системах».
 • Секція 7. «Актуальні проблеми ветеринарної медицини у забезпеченні продовольчої безпеки та ветеринарного благополуччя в умовах глобальної трансформації».
 • Секція 8. «Стале управління лісовими та урбанізованими ландшафтами на глобальному та регіональному рівнях: виклики та перспективи».
 • Секція 9. «Інформаційні і телекомунікаційні технології, Extension».
 • Секція 10. «Земельні ресурси, екологія, право».
 • Секція 11. Воркшоп ФАО ООН з питань якості і безпечності харчової і сільськогосподарської продукції.
 • Секція 12. Місія студентства і молодих вчених в питаннях пізнання, освоєння знань та реалізації в практиці принципів сталого розвитку природи та покращення якості життя.
 • Секція 13. Науково-інноваційні програми та інвестиційні пропозиції.
Биоресурсы планеты и биобезопасность окружающей среды: проблемы и перспективы

Графік роботи:

5 Листопада 2013

Контакти:

Мар’яна Ващик + 380 67 926 51 51

Вадим Ткачук + 380 67 230 05 99

Андрій Білоус + 380 67 209 75 45